تمامی موعظه های سال 2007 میلادی ( برای باز شدن کامل صفحه ، لطفاً کمی صبر کنید )

تاریخ   واعظ   عنوان موعظه   شنیدن موعظه   دانلود
23 دسامبر 2007 کشیش هرمز شریعت روي مرا بطلبيد alt
9 دسامبر 2007 کشیش هرمز شریعت محبت ساده alt
2 دسامبر 2007 کشیش هرمز شریعت برو بيرون ببين چه خبره alt
25 نوامبر 2007 کشیش هرمز شریعت وقت حركت است alt
18 نوامبر 2007 خواهر شادی خلیلی آيات و معجزات alt
11 نوامبر 2007 برادر سایه خلیلی بر وفق ايمانتان به شما بشود alt
4 نوامبر 2007 کشیش رافی يك خداوند هفت معجزه alt
28 اُکتبر 2007 برادر سایه خلیلی بر وفق ايمانتان به شما بشود alt
21 اُکتبر 2007 خواهر شادی خلیلی برخيزيم و تعمير نماييم alt
14 اُکتبر 2007 کشیش ادوارد شش برهان براي خدا بودن عيسي alt
7 اُکتبر 2007 کشیش هرمز شریعت چشمان خود را به بالا افكنيد alt
30 سپتامبر 2007 کشیش نادره نوایی اعتراف ايمان alt
23 سپتامبر 2007 کشیش کامیل نوایی ايمانت را به حركت بيار alt
16 سپتامبر 2007 جان باومن عيسي مسيح دوست خانم ها alt
9 سپتامبر 2007 کشیش هرمز و دانل شریعت با تنهايي خود چه كنم ؟ alt
2 سپتامبر 2007 کشیش کامیل نوایی اميد زنده alt
26 آگست 2007 کشیش کامیل و نادره نوایی خداوند نفس ها alt
19 آگست 2007 برادر سایه خلیلی اما من و خاندان من alt
12 آگست 2007 کشیش کامیل و نادره نوایی اثر قدم ها alt
5 آگست 2007 کشیش کیوان تهرانی بركتها و دشواريهاي هر نسل alt
29 جولای 2007 کشیش هرمز و دانل شریعت اثر مستقيم بر فرزندان alt
22 جولای 2007 کشیش هرمز و دانل شریعت فضاي رو حاني خانواده alt
15 جولای 2007 کشیش هرمز و دانل شریعت اميد به خانواده alt
8 جولای 2007 برادر سایه خلیلی انقلاب alt
1 جولای 2007 دکتر دیکن بناي كليسا طبق الگوي آسماني alt
3 جون 2007 کشیش کیوان تهرانی چگونه خدا را با زندگي خود خوشنود كنيم alt
3 جون 2007 کشیش هرمز شریعت پدر زميني و پدر آسماني alt
3 جون 2007 برادر سایه خلیلی روح القدس تازه ام كن alt
27 می 2007 کشیش هرمز شریعت چگونه خود را دوست بداريم ؟ alt
20 می 2007 زوسیک کارابد شك را از خود دور كن alt
13 می 2007 خواهر دانل شریعت رويا هاي يك مادر alt
6 می 2007 کشیش کامیل نوایی خانه را بنا كن alt
29 آپریل 2007 کشیش نادره نوایی ترس يهوه alt
22 آپریل 2007 برادر سایه خلیلی من رويايي دارم alt
15 آپریل 2007 برادر سایه خلیلی پرو لباس روحاني خود alt
8 آپریل 2007 کشیش کامیل نوایی اگر عيسي از مردگان بر نمي خواست alt
1 آپریل 2007 کشیش نادره نوایی اگر آواز يهوه را بشنوي alt
25 مارس 2007 کشیش هرمز شریعت خدا و نوروز alt
18 مارس 2007 برادر سایه خلیلی ورود به آرامي خدا alt
11 مارس 2007 برادر سایه خلیلی خانه تكاني روحاني alt
4 مارس 2007 کشیش کامیل نوایی یهوه شمه alt
25 فوریه 2007 کشیش مانی من در محبت پدرم آزادم alt
18 فوریه 2007 کشیش نادره نوایی نور و نمک alt
11 فوریه 2007 کشیش نادره نوایی كليد خوشبختي alt
4 فوریه 2007 کشیش فریدون رجایی ما چگونه مردماني هستيم ؟ alt
28 ژانویه 2007 برادر سایه خلیلی خدا از ما چه مي خواهد ؟ alt
21 ژانویه 2007 کشیش کامیل نوایی ارثت را بگیر alt
14 ژانویه 2007 کشیش هرمز شریعت تغییرات مثبت در زندگي alt
7 ژانویه 2007 کشیش هرمز شریعت کلیسای ساده alt